Category: klub Zdrowie

Ortopeda Wrocław 0

Ortopeda Wrocław

Ortopeda Wrocław

Nie wystarcza, że ortopeda lub fizjoterapeuta zaleci i jednorazowo pokaże sposoby wykonywania ćwiczeń. Trzeba je wielokrotnie ponawiać, kontrolować i poprawiać. Szczególnie należy dbać o osoby starsze i bardziej niesprawne. Wiele z nich trudno uczy się i powoli nabiera nawyku ćwiczeń. A właśnie ta grupa chorych bywa najbardziej zagrożona przez skutki bezruchu. We wszystkich zajęciach obowiązuje nienaruszalna zasada - żadne ćwiczenie nie może sprawiać bólu! Trzeba więc zdecydowanie skreślić hasło głoszone przez osoby niekompetentne: Płakać, a ćwiczyć.

Leczenie kompleksowe – ortopeda nazwą tą określa program złożony z równocześnie lub kolejno, etapowo stosowanych różnych metod i sposobów leczenia. Leczenie kompleksowe zmniejsza obciążenia psychofizyczne pacjenta, zwiększa natomiast skuteczność ochrony przed kalectwem czy niesprawnością narządów ruchu. Dobry ortopeda spośród wielu elementów leczenia kompleksowego może wymienić grupy najważniejsze:

— leczenie bezoperacyjne,

— usprawnianie czynnościowe,

— zaopatrzenie w aparaty, gorsety, sznurówki, protezy, obuwie i inne pomoce ortotyczno-protetyczne,

— leczenie operacyjne,

rehabilitacja , w tym rehabilitacja zawodowa i socjalna.

Plan leczenia kompleksowego powinien być zaproponowany przez ortopedę zarówno choremu jak i jego rodzinie. Po przyjęciu przez wymienione strony plan leczenia kompleksowego staje się obowiązującym dokumentem, zapewnia współdziałanie osób zainteresowanych jego realizacją.

Ortopeda musi wszakże pamiętać, że wszystko co nowe budzi w medycynie zainteresowanie, często stanowi istotny postęp pod warunkiem, że nie narusza starożytnej zasady: Lecząc nie szkodzić!

USG brzucha Wrocław 0

USG brzucha Wrocław

USG brzucha Wrocław

USG jest główną metodą diagnostyki jamy brzusznej. Do badania usg nie ma żadnych przeciwwskazań, jest bezpieczne, nieinwazyjne i w odróżnieniu od RTG może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych. USG brzucha może i jest z powodzeniem przeprowadzane zamiast dotychczasowych badań diagnostycznych, czyli tomografia komputerowa rezonans magnetyczny. Na przestrzeni kilku ostatnich lat nastąpił gigantyczny wręcz postęp w diagnostyce USG jamy brzusznej. Najnowsze aparaty USG o wspaniałej rozdzielczości i wielofunkcyjnych głowicach pozwalają na odczytanie obrazu w trzech, a nawet czterech wymiarach (3D i 4D). Badanie USG znajduje zastosowanie nie tylko diagnostyczne, ale również i zabiegowe. Ultrasonografia zabiegowa umożliwia bezoperacyjne wykonanie drenażu zbiorników płynowych, torbieli i ropni w wątrobie, trzustce oraz całej jamie brzusznej. USG przeprowadza się za pomocą sondy przyłożonej bezpośrednio do powierzchni ciała. Sondę można też wprowadzić naturalnymi otworami czyli transwaginalnie albo transrektalnie - jest to wykonywane dla uzyskania lepszego obrazu układu płciowego czy moczowego. Sonda zbudowana jest z odbiornika echa akustycznego powracającego po odbiciu się od warstw badanych narządów organizmu oraz z kryształu, który wytwarza fale ultradźwiękowe o pożądanych parametrach. Skierowanie na badanie USG może wystawić lekarz ortopeda, neurolog (najczęściej usg Doppler), chirurg, torakochirurg. USG nie wymaga od Pacjenta specjalnego przygotowania się, jedynie usg brzucha wykonuje się na czczo. Wrocławska pracownia usg w centrum medycznym pracuje w oparciu o nowoczesny sprzęt – logiq c5 premium. Aparat umożliwia m. in. : obrazowanie harmoniczne, autooptymalizację obrazu 2D, obrazowanie 3D i panoramiczne. Posiada funkcje dopplera kolorowego i spektralnego.

Masaż Wrocław 0

Masaż Wrocław

Masaż Wrocław

Masaż to forma rehabilitacji polegająca na wykorzystywaniu dotyku w celu wywołania uczucia odprężenia i dobrego samopoczucia. Masaż najczęściej polega na stosowaniu technik wykorzystujących mocne oklepywanie skóry, mięśni lub stawów lub systematyczne ruchy nacierania, głaskania, uciskania, ugniatania.Na technikach masażu klasycznego opiera się masaż leczniczy. Wykorzystywany jest do złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni (zalecany jest w szczególności sportowcom w celu rozluźnienia mięśni przed zawodami, a po zawodach - dla złagodzenia bólu po wyczerpującym wysiłku fizycznym), do uśmierzenia bólu głowy o podłożu migrenowym i napięciowym oraz bólu lędźwiowo-krzyżowego, a także dla ogólnego odprężenia i przezwyciężenia stresu. Masaż może też usuwać skurcze nóg. Masowanie ramion i pleców jest pomocny w bólach porodowych.

Przychodnia Multi-Med w centrum Wrocławia to kompleksowa rehabilitacja dla dzieci i dorosłych w tym m.in.: masaże (lecznicze, relaksacyjne), fizjoterapia, fizykoterapia i indywidualne ćwiczenia z terapeutą.

Torakochirurg Wrocław 0

Torakochirurg Wrocław

Torakochirurg Wrocław

Leczeniem i diagnostyką chorób narządów klatki piersiowej, w szczególności płuc zajmuje się torakochirurg. Rak płuc stanowi główny zakres jego działania. Nowotwór ten występuje u mężczyzn aż 5 razy częściej niż u kobiet. Za 90% przypadków tej wyniszczającej choroby odpowiada palenie tytoniu. Rozwój komórek nowotworowych może być spowodowany przez: azbest, chrom, nikiel, radon, arsen, węglowodory aromatyczne i promieniowanie jonizujące.

Zaledwie 10-14 % chorych na raka płuc przeżywa ok. 5 lat, ponieważ większość z nich nie kwalifikuje się do leczenie chirurgicznego. Zbyt późne rozpoznanie jest tego główną przyczyną. Dlatego wczesne wykrycie i szybka diagnostyka a do tego profilaktyka mają ogromne znaczenie.

W poradni chirurgicznej we Wrocławiu przyjmuje torakochirurg. Oferuje konsultacje i leczenie schorzeń narządów klatki piersiowej, w tym raka płuc. Torakochirurg może wydać skierowanie na szczegółowe badania diagnostyczne – usg i rtg, które wykonywane są w naszej przychodni.

W centrum medycznym przyjmują ponadto: neurolog, ortopeda, chirurg ogólny, reumatolog.

Neurolog Wrocław 0

Neurolog Wrocław

Neurolog Wrocław

Choroby ośrodkowego układu nerwowego rozpoznaje i leczy lekarz neurolog.

Do poradni neurologicznych trafiają pacjenci uskarżający się na zapalenia opon mózgowych, zawały i udary mózgu, bóle neuropatyczne, mózgowe porażenia dziecięce, chorobę Alzheimera, pląsawicę Huntingtona.

Diagnozując dany przypadek, konkretnego pacjenta neurolog najczęściej ocenia: mowę orientację, pamięć, czytanie i pisanie.

W ramach swoich kompetencji neurolog zajmuje się też schorzeniami rdzenia kręgowego, zaburzeniami ruchowymi badając kończyny, czucie powierzchniowe, nerwy czaszkowe lub ruchomość kręgosłupa.

Praktycznie na całym świecie coraz powszechniej występującą przyczyną dewastującą stan zdrowia są choroby neurologiczne, które mają często zasadniczy wpływ na jakość życia. Niestety wraz z upływającymi latami wyraźnie rośnie częstotliwość zapadania na schorzenia neurologiczne w społeczeństwie. Dlatego neurolog jest cały czas specjalistą, na którego usługi popyt będzie cały czas wzrastał.

Poradnia neurologiczna oprócz badań i konsultacji lekarza neurologa oferuje możliwość uzyskania skierowania na badanie rtg (kręgosłupa, stawów), usg (usg doppler - badania przepływów w tętnicach), emg (przewodnictwo nerwowe) i eeg.

W naszym centrum medycznym swoją wiedzą i doświadczeniem służą: ortopeda, chirurg ogólny, torakochirurg, fizjoterapeuta, logopeda, reumatolog i lekarze rehabilitacji. Pamiętajmy, że szybki wykrycie i zdiagnozowanie choroby zwiększa szanse na jej wyleczenie lub złagodzenie objawów! Dlatego należy niezwłocznie udać się do specjalisty neurologa w przypadku jakichkolwiek objawów sugerujących choroby neurologiczne.

Neurolog leczy w ramach nfz oraz odpłatnie.

LIFT PLUS: przełamujemy bariery architektoniczne 0

LIFT PLUS: przełamujemy bariery architektoniczne

LIFT PLUS: przełamujemy bariery architektoniczne

Wśród urządzeń dostępnych w ofercie sprzedażowej firmy Lift Plus znajdą Państwo między innymi: nowoczesne i bezpieczne windy dla niepełnosprawnych (dzięki którym przemieszczanie się między kondygnacjami budynku będzie szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze), schodołazy, wanny i podnośniki pacjenta, platformy i krzesła przyschodowe, a także szereg innych urządzeń. Oferujemy darmowe kosztorysy i wizje lokalne dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Adaptacja budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz redukcja bądź całkowita likwidacja szeroko rozumianych barier architektonicznych – to nasza misja, która od blisko piętnastu lat napędza działalność firmy LiftPlus.

Fizjoterapeuta Wrocław 0

Fizjoterapeuta Wrocław

Fizjoterapeuta Wrocław

Fizjoterapeuta najczęściej inicjuje leczenie pacjenta ćwiczeniami o niższym poziomie trudności, żeby stopniując go, osiągnąć planowany efekt rehabilitacyjny. Rozpoczyna od ćwiczeń samowspomaganych w odciążeniu w systemie bloczkowym. Następnie fizjoterapeuta wprowadza ćwiczenia czynne wolne i ćwiczenia z przyborami, wykonywane bardzo często w grupach. Do ćwiczeń stosuje się laseczki gimnastyczne, piłki, woreczki, szarfy oraz skakanki. Rehabilitacja ruchowa oparta jest głównie na dynamicznej pracy mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych, ćwiczeniach ogólnousprawniających oraz oddechowych. U kobiet po radioterapii fizjoterapeuta szczególnie powinien skupić się na tych ostatnich, gdyż pomagają one w zwalczaniu powikłań po naświetlaniach. Ćwiczenia oddechowe wpływają pozytywnie na ruchomość klatki piersiowej oraz na siłę i elastyczność mięśni oddechowych, co jest ważne w zapobieganiu zrostom pooperacyjnym oraz zwłóknieniom po radioterapii. U pacjentek u których zastosowano chemioterapię wskazane jest prowadzenie dodatkowo ćwiczeń relaksacyjnych i rozluźniających. Kobiety po leczeniu raka piersi poza standardowym zestawem ćwiczeń, wymagają czasem zastosowania metod specjalnych, np. metody PNF lub technik powięziowych.

Masaż jest szczególnie ważny u pacjentek po usunięciu węzłów chłonnych, u których występuje skłonność do tworzenia się obrzęku limfatycznego. U kobiet tych stosuje się drenaż limfatyczny lub masaż pneumatyczny. Masaż ma również zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu skutków radioterapii - zwłóknień okolicy klatki piersiowej.

Zabiegi fizykalne fizjoterapeuta ogranicza do minimum ze względu na brak dostatecznych badań na temat wpływu poszczególnych energii na komórki nowotworowe. Najczęściej, ze względu na najmniejsze ryzyko negatywnego oddziaływania stosuje się zabiegi z zakresu hydroterapii.

Balkonik dla niepełnosprawnych 0

Balkonik dla niepełnosprawnych

Balkonik dla niepełnosprawnych

Balkonik rehabilitacyjny to produkt przeznaczony do wspomagania chodzenia osobom mającym problemy z pionizacją, samodzielnym chodzeniem a także utrzymaniem równowagi w pozycji stojącej. Dzięki chodzikom egzystencja chorych jest łatwiejsze. Chodzik rehabilitacyjny jest lekki, a zarazem wytrzymały i stabilny. Należy zwrócić uwagę, że balkonik do chodzenia stworzony został z bardzo dobrej jakości materiałów, co daje gwarancję długotrwałego użytkowania. Ponadto nóżki balkonika wyposażono w antypoślizgowe nasadki, aby zagwarantować bezpieczeństwo. Chodzik rehabilitacyjny jest idealnym podparciem w czasie nauki chodzenia po przebytym urazie.

Skrobia modyfikowana. 0

Skrobia modyfikowana.

Skrobia modyfikowana.

O ile szukasz dostawców wysokiej klasy lepiszczy czy też skrobi modyfikowanej zapraszamy do sprawdzenia mojej oferty. Posiadamy wieloletnie praktykę i dlatego również jesteśmy pewni, że produkty przez naszą firmę sprzedawane są wysokiej jakości. W mojej ofercie znajduje się między innymi skrobia pszenna, skrobia modyfikowana a też inne towary. Najważniejszą pozytywną włąściwością naszej spółki są doświadczeni konsultanci, którzy potrafią doradzić w razie braku wiedzy państwa. Posiadamy w katalogu produktów również lepiszcze i kilka innych. Jeżeli zatem potrzebujesz tego rodzaju towarów to zapewniamy Ci, że skorzystanie z usług naszej korporacji zadowoli Ciebie jako kontrahenta, nawet o ile jesteś bardzo wymagające. Wieloletnie doświadczenie za każdym razem procentuje i zwraca się. Dzięki temu w każdej sytuacji możemy dać naszym kontrahentom najwyższej klasy towary i jakość obsługę.

Counseling in Warsaw 0

Counseling in Warsaw

Counseling in Warsaw

Pomoc psychologiczna dla par i małżeństw prowadzona przez dwójkę terapeutów: kobietę i mężczyznę.

Nierozwiązane trudności i konflikty w związku są najczęściej powodem, dla którego pałżonkowie lub partnerzy decydują się na skorzystanie z pomocy Centrum Rozwoju dla Par (innym powodem może być również szukanie dróg rozwoju relacji). Przyjmują one różny kształt: jawnych lub utajonych konfliktów, samotności, trudności seksualnych, stanów bardzo niskiego nastronu, kryzysu zaufania; niemożliwości wyjścia poza utarty - najczęściej destrukcyjny - sposób postępowania.Zwykle okazuje się jednak, że te problemu stanowią szansę nie tylko na odkrycie efektywnych rozstrzygnięć, ale na zbudowanie satysfakcjonującego związku, w którym obie strony mogą bardziej uczestniczyć i z którego mogą bardziej korzystać.

Pary udające się na psychoterapię par są w każdym wieku, pochodzą ze wszystkich warstw społecznych, są każdego wynania, są różnej orientacji seksualnej, czy zdrowia. Psychoterapia dostępna jest (też psychoterapia par Warszawa) w języku polskim i angielskim.

Centrum Rozwoju dla Par znajduje się w wyjątkowo spokojnej części centrum Warszawy, dostępne są publiczne miejsca parkingowe oraz dogodny dojazd transportem miejskim. Więcej informacji o Centrum, obszarach pomocy i informacjach praktycznych można dowiedzieć się na stronie.