Poeci’ 97

Poeci’ 97 to Polsko- Czeska grupa poetycka, która powstała w Nowej Rudzie w1997 roku z inicjatywy Tomasza Leśniowskiego i Krzysztofa Karwowskiego. Założycielami tej grupy byli ludzie którzy tworzyli dorobek Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma- antologie, tomiki i ciekawe imprezy. Impulsem do założenia klubu Poetów; 97 była chęć szukani innej formuły niż proponował klub Ogma. Nowo utworzony klub Poeci’ 97, była to grupa ludzi nastawionych na bardziej intensywniejsza działalność wydawniczą, a utrzymujące ze sobą kontakty głownie korespondencyjnie.

You may also like...