Związek Literatów polskich

Związek literatów polskich (ZLP) to organizacja twórcza i zawodowa pisarzy.. ZLP uważa się za kontynuatora Związku Zawodowego Literatów Polskich, która została założona 14 maja 1920 roku z inicjatywy Stefana Żeromskiego. Po przerwie okupacyjnej reaktywowano organizacje tworząc nowa na której czele staną Julian Przyboś. Obecna nazwa związku jest używana od styczna 1949 roku gdzie przyjęto ją podczas Zjazdu Literatów Polskich w Szczecinie.

You may also like...